Samen sterk, in het
Oncologie Netwerk!Psychologie

Als u in aanraking bent gekomen met kanker, in welke vorm dan ook, dan gaat dat u en uw naasten waarschijnlijk niet in de koude kleren zitten. Een psycholoog kan dan uitkomst bieden. Psychologische ondersteuning kan wenselijk zijn bij het verwerken van wat er zich voor u en uw naasten heeft afgespeeld. Opzoek naar een nieuwe balans waarbinnen u zichzelf weer prettig voelt. Soms kan het ook zo zijn dat de ziekte wat blijvende veranderingen met zich heeft mee gebracht. Het leren omgaan met jezelf in het licht van je mogelijkheden en beperkingen staat dan centraal. Zelfredzaamheid, weerbaarheid en probleemoplossend vermogen zijn dan sleutelbegrippen.

Mocht u meer willen weten over wat een psycholoog specifiek voor u kan betekenen neem dan gerust contact op met mij.

Vriendelijke groeten,

Sven Gerritsen
Psycholoog.

website: http://psycholoog-etten-leur.nl/